+ 48 692 989 499

Projekty UE

 

 

„Wutkowski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie rezultatów prac B+R nad strukturą bezpiecznych paneli szkła laminowanego”.


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu, będących rezultatem prac badawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo „Wutkowski” w latach 2014-2019.
Realizacja projektu, dzięki światowemu poziomowi innowacyjności  nowych technologii i produktu, pozwoli na dywersyfikację oferty Wnioskodawcy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności, a także dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne.
Wdrożenie technologii polegać będzie na realizacji inwestycji w dedykowaną nowym produktom linię technologiczną oraz na rozpoczęciu wytwarzania innowacyjnych produktów. Zakres projektu i inwestycji obejmuje nabycie środków trwałych niezbędnych do realizacji wdrożenia.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności „Wutkowski” Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wdrożenie innowacji produktowej w postaci bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu oraz innowacji procesowej w postaci technologii wytwarzania bezpiecznych paneli szkła laminowanego, obejmującej innowacyjne rozwiązania z zakresu rozkroju, hartowania i laminowania.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.
  2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
  3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych- 1 szt.
  4. Liczba wprowadzonych ekoinnowacji – 1 szt.
  5. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 16 000 000,00 zł
  6. Waga panelu  szkła laminowanego o pow. 1 m2 – 25,4 kg
  7. Liczba widocznych wad optycznych – 0
  8. Izolacja akustyczna 38 db(A)

Wartość projektu: 55 864 785,00 zł

Wartość dofinansowania: 25 079 175,00 zł

 

Wyszukaj według zastosowania szkła: