+ 48 692 989 499
KARIERA

Kierownik utrzymania ruchu

 

Miejsce pracy: Śliwice (powiat tucholski)

Opis stanowiska:

 • odpowiedzialność za dostępność parku maszynowego, szybkie usuwanie awarii,
 • odpowiedzialność za prace prewencyjne,
 • koordynacja remontów i modernizacji linii produkcyjnych,
 • prowadzenie nowych inwestycji oraz dokumentacji technicznej,
 • współpraca z zewnętrznymi firmami serwisowymi, dostawcami części zamiennych,
 • zarządzanie podległym zespołem technicznym,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp oraz dyscypliny pracy w podległym obszarze,
 • współpraca z kierownikami pozostałych obszarów.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w naprawach i remontach maszyn,
 • wykształcenie min. Techniczne: elektryk/mechanik maszyn,
 • posiadanie uprawnień elektrycznych i eksploatacyjnych,
 • umiejętności organizacji efektywnej pracy i własnej zespołu,
 • biegła obsługa komputera.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w rozwijającej się firmie,
 • realny wpływ na kształtowanie strategii i rozwoju firmy,
 • ubezpieczenie na życie w całości finansowane przez pracodawcę,
 • zniżki na produkty firmy.

 

Wyślij CV na adres cv@wutkowski.com.pl

Więcej informacji pod nr tel. +48 669 930 804

 


Dla celów rekrutacji od osób ubiegających się o zatrudnienie wymagamy wyłącznie danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy, to jest:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. imiona rodziców,
 3. datę urodzenia,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 5. wykształcenie,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

ADO zastrzega, iż w przypadku przesłania przez kandydata do pracy danych osobowych innych niż wskazane powyżej, dane te zostaną trwale usunięte bez dalszego ich przetwarzania, co skutkować będzie nie przyjęciem kandydatury do rozpatrzenia.

Prosimy do zgłoszeń nie załączać i nie nadsyłać:

 • fotografii,
 • linków do portali społecznościowych, gdzie znajdują się Pani/Pana dane osobowe,
 • informacji o zainteresowaniach,
 • stanie cywilnym,
 • informacji o zdrowiu,
 • i innych, niż te, które wynikają z art. 221 § 1 kodeksu pracy

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu (cv, liście motywacyjnym lub w treści pisma przewodniego) następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych, dobrowolnie przekazanych przeze mnie Wutkowski sp. z o.o. sp.k. do celów rekrutacji oraz wyrażam zgodę na przechowywanie tych danych przez okres jednego roku.

Niniejsza zgoda może być przez kandydata do pracy w każdym czasie wycofana z zastosowaniem ścieżki komunikacji analogicznie do sposobu dostarczenia danych osobowych”.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Wutkowski Sp. z o.o. sp.k. staje się administratorem danych osobowych kandydatów do pracy z chwilą pozyskania tych danych.

Cel przetwarzania.

Rekrutacja i zatrudnienie na umowę o pracę.

Podstawa prawna.

Artykuł 6 ustęp 1 litera f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

Czas przechowywania.

Jeden rok czasu od dnia pozyskania danych. Przez ten okres czasu Wutkowski Sp. z o.o. sp.k. zastrzega możliwość ponownego kontaktu z kandydatami, z uwagi na planowany w tym okresie wzrost zatrudnienia. Po upływie jednego roku dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane.

W stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych Kandydatowi do pracy przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wyszukaj według zastosowania szkła: