+ 48 692 989 499
O FIRMIE

FAQ

1. W jaki sposób zgłasza się reklamację?

Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie do opiekuna handlowego, lub bezpośrednio do działu reklamacji hurtowych (Tel.: +48 52 33 40 821 lub +48 784 657 145).
Po połączeniu zostaną Państwo odpowiednio przekierowani w kwestii dalszego postępowania.

 

Wyróżniamy reklamacje ze względu na charakter zgłoszenia:

  1. Reklamacje wynikające z fizycznego uszkodzenia dostarczanego towaru (stłuczki)
  2. Reklamacje wynikające z obniżonej jakości dostarczanego towaru.

 

Jeśli podczas kontroli dostawy zauważy się stłuczkę, należy niezwłocznie sprawdzić jej skalę (ile towaru uległo uszkodzeniu), opatrzyć zdarzenie dokumentacją zdjęciową i wypełnić protokół szkody, który musi podpisać kierowca dostarczający towar. Protokół taki dołączony jest zawsze do dokumentów zakupu.

 

Jeśli reklamacja wynika z obniżonej jakości towaru, należy podać dokładną ilość wadliwego szkła, wykonać dokumentację zdjęciową wad oraz zgłosić problem najpierw telefonicznie do opiekuna handlowego, lub bezpośrednio do działu reklamacji hurtowych (Tel.: +48 52 33 40 821 lub +48 784 657 145), a następnie drogą mailową do opiekuna handlowego, lub bezpośrednio do działu reklamacji hurtowych (sabina.wolter@wutkowski.com.pl)

 

Niezależnie od charakteru reklamacji, należy dostarczyć zdjęcia, opis problemu oraz określić oczekiwanie odnośnie do rozwiązania problemu oraz nie utylizować reklamowanego szkła do momentu pozwolenia ze strony dostawcy.

 

Każdorazowo, w przypadku jakichkolwiek pytań, lub wątpliwości, opiekuni handlowi oraz dział reklamacji pozostają do Państwa dyspozycji.

2. W jaki sposób rozpatrujemy reklamację?

Po uzyskaniu odpowiednich materiałów (zdjęcia, opis zdarzenia, sformułowane roszczenie, ewentualne próbki szkła z defektami oraz potwierdzenie dostępności do reklamowanego towaru), dział reklamacji przystępuje do dalszej procedury. Na tym etapie prosimy mieć na uwadze, że dostawca surowca zastrzega sobie prawo wizyty jakościowej, lub odbioru wadliwego towaru celem potwierdzenia problemów.

O zakończeniu trwania procedury oraz jej wyniku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani.

3. Ile czasu trwa procedura reklamacyjna?

Reklamacja weryfikowana jest wewnętrznie, jeśli wynika z fizycznego uszkodzenia podczas dostawy i procedura taka trwa do 30 dni roboczych od zgłoszenia.

Natomiast w przypadku reklamacji wynikających z obniżonej jakości, dochodzimy roszczeń od naszych dostawców surowca i reklamacje takie rozpatrywane są z uwzględnieniem ilości oraz niezgodności wad z normami. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie czasu trwania takich wniosków, niemniej jednak dokładamy starań, aby nie trwały więcej, aniżeli 3 miesiące.

4. Jakie wady w szkle uznaje się za zasadne?

Wszelkie wady w szkle określone przez normę PN – EN – 572 są zasadne.

Wyszukaj według zastosowania szkła: