KARIERA

Proces rekrutacyjny

 

PROCES REKRUTACYJNY

Proces rekrutacyjny w firmie „Wutkowski” realizowany jest w kilku etapach, obejmują one między innymi odpowiedź Kandydatów na opublikowaną ofertę pracy oraz w niektórych przypadkach praktyczne sprawdzenie deklarowanych w CV kompetencji.

Krok pierwszy
należy do Kandydata, który po zapoznaniu się z ofertami pracy wysyła do nas CV  na adres cv@wutkowski.com.pl

Krok drugi
to analiza i selekcja aplikacji przez naszych rekruterów. Analizujemy wszystkie nadesłane dokumenty aplikacyjne i na ich podstawie wybieramy te najbardziej dopasowane do wymagań dla danego stanowiska

Krok trzeci
to kontakt telefoniczny z wybraną wcześniej grupą kandydatów, który ma na celu poszerzenie informacji zawartych w CV oraz weryfikację niektórych kompetencji, na przykład znajomość języków obcych

Krok czwarty
czyli spotkanie z Kandydatem w siedzibie naszej firmy. W spotkaniu udział bierze osoba prowadząca proces rekrutacji oraz przedstawiciel działu dla którego rekrutacja jest dedykowana. W trakcie spotkania weryfikowane mogą  być wszystkie informacje zawarte w CV takie jak: doświadczenia zawodowe Kandydata, jego wykształcenie i posiadane uprawnienia. W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, może zostać przeprowadzony test praktyczny z danego obszaru.

Rozmowa kwalifikacyjna to także świetna okazja aby Kandydat poznał nas i naszą firmę!

Krok piąty
W przypadku rekrutacji na kluczowe stanowiska, Kandydat zapraszany jest na drugie spotkanie w siedzibie naszej firmy. Jest to spotkanie w którym najczęściej bierze udział Dyrektor nadzorujący dany obszar lub Członek Zarządu
 
Krok szósty

czyli…

Gratulacje! – właśnie dołączyłaś /dołączyłeś do zespołu firmy „Wutkowski”!

Jeśli jednak tym razem nie zdecydujemy się na złożenie oferty pracy, zadbamy o to, aby każdy, kto poświęcił swój czas na spotkanie w naszej firmie otrzymał informację zwrotną.

Wyszukaj według zastosowania szkła: